Ru
En
Герб РБ Герб

Address: Chericov, Mogilev region 213530, Boldina Street, 31

Е-mail: econ-che@mogilev.by

Receiving room: 8 (02243) 31741

Main / Telephone Directory

Telephone Directory

City

International telephone code

Mogilev

+375-22

Belynichi

+375-2232

Bobruisk

+375-225

Bykhov

+375-2231

Glusk

+375-2230

Gorki

+375-2233

Dribin

+375-2248

Kirov

+375-2237

Klimovichi

+375-2244

Klichev

+375-2236

Kostukovichi

+375-2245

Krasnopolie

+375-2238

Krichev

+375-2241

Krugloe

+375-2234

Mstislavl

+375-2240

Osipovichi

+375-2235

Slavgorod

+375-2246

Khotimsk

+375-2247

Chausy

+375-2242

Cherikov

+375-2243

Shklov

+375-2239

Internet Resources